محصولات

E 915 EP

صندلی - صندلی کارشناسی- صندلی اداری آریکا- صندلی کارشناسی آریکا

صندلی کارشناسی E915

 


نشیمن و پشتی

کلاف دوبل یک تکه 7 لایه که فرم دهی کلاف از طریق پرسهای حرارتی انجام می گیرد.. عملکرد مطابق با شرایط استاندارد ISIRI9699 ( طی آزمونهای بارایستا ، ضربه و خستگی بر روی نشیمنگاه پشتی انجام می گیرد.

· فوم:

در این نوع صندلی از اسفنج با ضخامت 7 سانت 25 کیلوئی استفاده می شود.

· سیستم تنظیم ارتفاع:

جک دار با نیروی عملکرد 350 نیوتن قابلیت جذب شوک و ضربه توسط جک و عملکرد منطبق با شرایط استاندارد ISIRI 9699 طی آزمونهای تنظیم ارتفاع نشیمنگاه و آزمون دوام اهرمها می باشد قابل ذکر است که جکها متناسب با در خواست مشتری قابل تغییر است.

· مکانیزم :

مکانیزم از نوع متحرک که قابلیت حرکت همزمان کف وپشت را دارا می باشد.

· چرخ :

چرخها از مواد پلی آمید ساخته شده که باید در برابر ضربه و سایش با ویژگی تست های عمر 40 Km با حداکثر نیروی وارده 140 Kg مقاوم باشد و باید قابلیت حرکت روان و ایمن بر روی سطح نرم و سفت را داشته باشد

· پایه :

قابل اجرا بر روی پایه کروم ( پرادو )

· دسته :

با فریم کروم و قابلیت نصب رو دسته چوبی و انتگرال